Как говорят: ашка ќитеш или аштан ќитеш; бәрәңгесен аша или бәрәңгедән аша; конфетын ал или конфеттан ал; айагыңа бас или айагыңнан бас; айагына аксый или аяктан аксый; акылга ќиңел или акылдан ќиңел…?