Как говорят: бармакчы булам, барырга телим, барма келим, бармак келим, бармага келим; килмәкче булам, килергә келим (телим), килмә келим (телим), килмәк келим, килмәгә келим…?
Карты: № 108