Какие из указанных форм глагола употребляются: барырга, бармага, бармалы, баргалы или барма; килергә, килмәгә, килмәле, килгәле или килмә…?
Карты: № 88, № 90, № 91