Как говорят: йарый торган булса, йарардай булса, йарагытай булса (сөйләрем); күрсәтерлек булса, күрсәтердәй булса или иначе?
Карты: № 88