Как называют болезнь-лихорадку:

бизгәк, өшетке, өшетү кастасы, өшетү сырхавы, иске чабата, лихараткы…?