Как говорят: тузан кермәсен өчен тәрәзәне йабам или тузан кермәстән тәрәзәне йабам; сөткә ачымасын өчен дару салалар или сөткә ачымастан дару салалар…; ачылсын өчен или ачылсынга; үзгәрсен өчен или үзгәрсенгә…?
Карты: № 86, № 85